ข้อแนะนำเบื้องต้น
สายตรงผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปร้องเรียนเรื่องไม่เหมาะสม เรื่องร้องทุกข์ หรือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ต่อจังหวัดอุบลราชธานี ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใคร ท่านต้องระบุชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน และ e-mail หรือเบอร์โทรศัพท์จริงของท่านเท่านั้น หากต้องการให้ตอบกลับ และต้องกรอกข้อมูลให้ครบ ไม่เช่นนั้นจะขออนุญาตลบข้อมูลของท่าน

ขอขอบคุณที่ทำตามข้อตกลง

 

จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.(045)254539, (มท.)38940-42