ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    ประกาศร่าง TOR โครงการพัมนาเครือข่ายระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดำรงธรรม
    ราคากลางโครงการพฒนาเครือข่ายระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดำรงธรรม
    การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)