ผู้บริหาร


นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
เลือกอำเภอ  
เมนู
เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญและสัญลักษณ์
ทำเนียบผู้บริหารในอดีต
ทำเนียบผู้บริหารในปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของจังหวัด
การเมืองการปกครอง
สภาพเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
การท่องเที่ยว
ข้อมูลข่าวสาร
เว็บบอร์ดจังหวัดอุบลราชธานี
วาระงานผู้บริหาร
หนังสือเวียน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้เข้าใช้งาน
รหัสผ่านเข้าระบบ
ลิงค์อื่นๆ
 

 
 
   
   
  นายสมศักดิ์ จังตระกุล  
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
   
 
Governor of
Ubonratchathani Province
 
     
     
นายนิกร สุกใส นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
Vice Governor of
Ubonratchathani Province
Vice Governor of
Ubonratchathani Province
Vice Governor of
Ubonratchathani Province
     
     
นายพิจิตร. บุญทัน
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
Deputy Governor of
Ubonratchathani Province
 
นายอภิชัย ชัยชมภู
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี