ผู้บริหาร


นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
เลือกอำเภอ  
เมนู
เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญและสัญลักษณ์
ทำเนียบผู้บริหารในอดีต
ทำเนียบผู้บริหารในปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของจังหวัด
การเมืองการปกครอง
สภาพเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
การท่องเที่ยว
ข้อมูลข่าวสาร
เว็บบอร์ดจังหวัดอุบลราชธานี
วาระงานผู้บริหาร
หนังสือเวียน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้เข้าใช้งาน
รหัสผ่านเข้าระบบ
ลิงค์อื่นๆ
 

 
 
   
   
  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
   
 
Governor of
Ubonratchathani Province
 
     
     
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายเธียรชัย พุทธรังษี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
Vice Governor of
Ubonratchathani Province
Vice Governor of
Ubonratchathani Province
Vice Governor of
Ubonratchathani Province
     
     
จ.ส.อ.เกริกชัย ผ่องแผ้ว
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
Deputy Governor of
Ubonratchathani Province
 
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี