ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
 
     
 
ดาว์นโหลดไฟล์    (จำนวนครั้งที่ download 3 ครั้ง)