เลือกอำเภอ

หน้าแรก
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
แผนผัง/แผนที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจต่างๆ
โครงสร้างผู้บริหาร
ข้อมูลข่าวสาร
เว็บบอร์ด
จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ly
นายอำเภอ

 ly
( นายอำเภอ อ.เมืองอุบล )


ว่าที่ ร.ตสมชาย  เกษมนิมิตรพร
( ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง )
นายสรชาย  ครองยุทธ
( ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง )
 
นายอุดมศักดิ์  นวลศิริ
( ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร )
นางสาวบุญเลื่อน  รัตนบำรุง
( เสมียนตราอำเภอ )
นางไดแอนน่า  พรหมสอน
( ปลัดอำเภอ(งานสำนักงานอำเภอ) )