18 กันยายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้ว(ถนนประชาราษฎร์)
17 กันยายน 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
17 กันยายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชุมชนห้าแยก
17 กันยายน 2561 การเสนอราคาจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย
14 กันยายน 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-4
12 กันยายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก
11 กันยายน 2561 ประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ เส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์(แห่งใหม่) - ปณ.ห้วยทับทันและรายทาง
10 กันยายน 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร สวนหย่อม และสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร
10 กันยายน 2561 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มแระสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ทดแทน)ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
05 กันยายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ทดแทน) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร