ศูนย์ข้อมูลในรูปแบบ Xml
 

เรื่อง ส่งออกข้อมูล XML

E-Office
     -วาระผู้บริหาร Export
     -ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ Export
     -หนังสือแจ้งเวียน Export
     -สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Export
ข้อมูลห้องประชุม (E-Meeting) Export
ข้อมูลข่าวในจังหวัด(E-Report) Export
ข้อมูลประกาศประกวดราคา (E-Auction) Export
ข้อมูลระบบเตือนภัย (Waring System) Export
ข้อมูลครุภัณฑ์สำนักงาน (E-Storage) Export
ข้อมูลความรู้ (E-Learning) Export
ข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) Export
ข้อมูลข้าราชการผู้บริหาร Export