ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุบลราชธานี
 
  ข้อมูลค้นหา:   
 
อ่านเลขที่รายการวันที่ซื้อเอกสารวันที่ยื่นซองวันที่เปิดซองไฟล์แนบอ่าน(ครั้ง)
Change page: < >  |  Displaying page 1 of 509, items 1 to 20 of 10163.
10787ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม19 มี.ค. 256229 มี.ค. 256229 มี.ค. 2562   2
10786ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง19 มี.ค. 256221 มี.ค. 256221 มี.ค. 2562   0
10785ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการเกษตร18 มี.ค. 256221 มี.ค. 256221 มี.ค. 2562   0
10784ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Volume License)18 มี.ค. 256221 มี.ค. 256221 มี.ค. 2562   0
10783ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดหาน้ำสะอาดและสิ่งแวดล้อม18 มี.ค. 256219 มี.ค. 256219 มี.ค. 2562   0
10782ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์18 มี.ค. 256220 มี.ค. 256220 มี.ค. 2562   0
10781ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต12 มี.ค. 256218 มี.ค. 256218 มี.ค. 2562   2
10780ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ11 มี.ค. 256215 มี.ค. 256215 มี.ค. 2562   0
10779ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางกายวิภาคและการพยาบาล5 มี.ค. 25626 มี.ค. 25626 มี.ค. 2562   0
10778ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู28 ก.พ. 25624 มี.ค. 25624 มี.ค. 2562   1
10777ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ครุศาสตร์28 ก.พ. 25624 มี.ค. 25624 มี.ค. 2562   0
10776ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางชีววิทยา28 ก.พ. 256228 ก.พ. 256228 ก.พ. 2562   1
10775ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางฟิสิกส์28 ก.พ. 25621 มี.ค. 25621 มี.ค. 2562   0
10774ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน28 ก.พ. 256228 ก.พ. 256228 ก.พ. 2562   0
10773ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางเคมี27 ก.พ. 25621 มี.ค. 25621 มี.ค. 2562   0
10772ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์26 ก.พ. 25621 มี.ค. 25621 มี.ค. 2562   1
10771ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์26 ก.พ. 25621 มี.ค. 25621 มี.ค. 2562   1
10770ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง21 ม.ค. 25627 ก.พ. 25627 ก.พ. 2562   6
10768ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง16 ม.ค. 256224 ม.ค. 256224 ม.ค. 2562   9
10767ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง16 ม.ค. 256221 ม.ค. 256221 ม.ค. 2562   10
    
กลับไปหน้าหลัก